pro_bg2
Այն ապրանքները, որոնք սպասարկում են բնակչության առողջապահական կարիքները.ԱՀԿ-ի համաձայն՝ այս ապրանքները պետք է հասանելի լինեն «բոլոր ժամանակներում, համապատասխան քանակությամբ, համապատասխան դեղաչափերի ձևերով, երաշխավորված որակով և համարժեք տեղեկատվությունով, ինչպես նաև անհատի և համայնքի կողմից իրենց թույլ տալու գնով»:

The Nonwasted Comb

  • JZXC- Nonwasted Comb Flat Knitting Machine

    JZXC- Unwasted Comb Flat Knitting Machine

    Ոչ թափոնային մանվածքի ստեղծման տեխնոլոգիայի նորարար օգտագործումը խելացի ծրագրերի պատրաստման համակարգով, որը կաջակցի շարունակական ամբողջ կտորների հյուսմանը, ոչ միայն խնայում է ներքևի մանվածքն ու աշխատուժը և էապես նվազեցնում աշխատուժի կառավարման ծախսերը՝ օգտագործելով ճկուն թուջե շրջանակ. երկար կյանքի առավելությունները, լավ կայունությունը, պահպանման բարձր արժեք և այլ առավելություններ: